Parterapi

Parterapi

Parterapi er den chance der gives, når man gradvist er vokset hver sin vej, eller når man pludseligt lammes af chok over, at man måske er ved at miste den anden. Når et livsfundament der blev taget for givet, er truet af opløsning.

Her kan parterapi være livgivende, en port til taknemmelighed over at genfinde hinanden.

Parterapi er også frustration, parterapi er arbejde.

Parterapi er højlydt at tilkendegive – ikke kun for Gud, konge og fædreland, men især for sig selv og den man elsker – at man vil den anden.

Parterapi er en fantastisk mulighed for på en helt ny og intens måde, at lære sig selv og den man elsker at kende. Parterapi rummer den unikke oplevelse af at blive lukket ind i den andens univers, og få åbenbaret den andens måde at opleve verden på. Parterapi er to menneskers chance for at sætte alle fælles kræfter ind på, at lykkes med deres fælles projekt. Parterapi er et alternativ til tavshed, stolthedens magtkampe, utroskab og tab af nærhed. Parterapi handler om  at savne den andens opmærksomhed, omsorg, fortrolighed, mund, krop og gensidige glæde.
Størst af alt er kærligheden.